***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
     สมาชิกเข้าสู่ระบบ
     (สมาชิก:
[ออกจากระบบ]  สมัคสมาชิค /  แก้ไขสมาชิค /  ลืมหรัสผ่าน
อีเมล์:
รหัสผ่าน:


      ประวัติความเป็นมาจากร้านค้า”ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว”แบบดั้งเดิมสู่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์
     ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบสมัยใหม่ช่วงปี  พ.ศ.  2532 - 2539  ที่มีการขยายตัวในแหล่งชุมชนตามหัวเมืองใหญ่ ๆ หลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี  พ.ศ.  2540  รูปแบบการค้าปลีกถูกแบ่งเป็นสองประเภทคือ  ค้าปลีกแบบดั้งเดิมและค้าปลีกแบบสมัยใหม่ จึงได้มีการปรับตัวของร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมและเกิดเป็นรูปแบบร้านค้าวัสดุก่อสร้างออนไลน์ในปัจจุบัน

     รูปแบบการซื้อขายของในร้านวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมจะทำการซื้อขายผ่านตัวแทนขายที่เรียกว่า  "ยี่ปั๊วซาปั๊ว"  โดยจะรับสินค้าจากบริษัทผู้ผลิตแล้วกระจายต่อไปยังลูกค้ารายย่อย  สินค้าที่ขายมีการทดแทนกันได้  เพราะความหลากหลายในเรื่องยี่ห้อ  รูปแบบการสั่งซื้อแบบเดิมจะสั่งซื้อผ่าน  โทรศัพท์   แฟ็กซ์  อีเมล์   และ  Line

     ร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมเกิดขึ้นจำนวนมาก  ส่วนมากสถานที่ตั้งจะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและกระจุกตัวอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน  รายได้จากการขายสินค้าเกิดจากผู้คนในพื้นที่  นิยมไปเลือกซื้อสินค้าที่  มีหน้าร้านวางสินค้า  พื้นที่ขนถ่ายสินค้า  และพื้นที่จอดรถสำหรับบริการลูกค้า

     เนื่องจากปัจจุบันวิวัฒนาการได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดรูปแบบร้านค้าแบบสมัยใหม่ขึ้น  ที่เรียกกันว่าร้านค้าออนไลน์ เราได้พัฒนาให้มีความทันสมัยต่อยุคและโลกปัจจุบันเพื่อที่จะบริการลูกค้าให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น  ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกที่ที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปเปรียบเทียบราคาในแต่ละที่เหมือนในอดีต

     เรามีสินค้าหลากหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อและเรายังเป็นพันธมิตรกับร้านค้าทั่วประเทศทำให้ลูกค้าคลายความกังวลใจเรื่องการขนส่งเพราะเรามีบริการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมและไม่ต้องเสียเวลาในการรอสินค้านาน  ทั้งนี้ลูกค้ายังสะดวกสบายกับการเลือกซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ได้ตลอด  24  ชม.

     สินค้าที่มีจำหน่ายแบ่งเป็น  5  หมวดใหญ่ๆ หมวดที่  1  เหล็ก  ประกอบด้วย  เหล็กเส้น  เหล็กแผ่น  เหล็กรูปพรรณ  ลวด  ฯลฯ หมวดที่  2  อุปกรณ์ประปา  ประกอบด้วย  ท่อพีวีซี  ท่อข้อต่อ  ท่อสีขาว  ฟ้า  เหลือง  เทา  อุปกรณ์ประปา  ฯลฯ หมวดที่  3  วัสดุโครงสร้าง  ประกอบด้วย  หิน  ปูน  ทราย  ลวดตาข่าย  ไม้อัดยาง  ไม้แปรรูป  ไม้เนื้อแข็ง  ท่อปูน  ถังส้วม  ฯลฯ หมวดที่  4  วัสดุคลุมหลังคา  ประกอบด้วย  หลังคาเหล็กสำเร็จรูป  กระเบื้องหลังคา  สังกะสี  อลูมิเนียม  แผ่นฝ้ายิปซั่ม  ตะแกรงเหล็ก  ฯลฯ หมวดที่  5  วัสดุโครงสร้างรากฐาน  ประกอบด้วย  เข็ม  เสาเข็มประเภทไม้

     ทางร้านมีบริการขายผ่านสมุดบัญชี  ระบบโปรแกรมสำเร็จรูป  ซึ่งลูกค้ามั่นใจในเรื่องความปลอดภัยได้ว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะเป็นความลับกับทางร้านเท่านั้น เรามุ่งเน้นเรื่องความสบายใจ  ความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลักและเรายังยินดีให้คำปรึกษาหรือแนะนำสินค้าเพราะเรามีทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี  ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการติดต่อได้ตามที่ลูกค้าสะดวก  ไม่ว่าจะเป็น  ทางโทรศัพท์  แฟ็กซ์  อีเมล์  Line  หรือระบบสั่งซื้อทางออนไลน์  ที่เรียกกันว่า  Web-Application


      รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน
รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน01 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน03 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน05 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน07 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน09 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน11 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน13 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน15 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน17 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน19
รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน04 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน06 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน08 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน10 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน012 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน14 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน16 รูปภาพประกอบ และเชลสินค้าภายในร้าน18

      รูปภาพสินค้าภายในร้าน