***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***


     (สมาชิก: ) [ออกจากระบบ]

     สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัคสมาชิค /  ลืมหรัสผ่าน
อีเมล์:
รหัสผ่าน:

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า


นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า(privacy)


     เรายึดถือและปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่าด้วยเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลการเงินของลูกค้า เรามีการจัดเก็บ บันทึก และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 เพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

     การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราจึงจะใช้ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับท่าน สำหรับการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น การจัดเก็บมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการระหว่างเรากับท่านเท่านั้น

     กรณีท่านสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งกับทางเว็บไซต์ watsaduthai.com ทางเราจะขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ อายุ หมายเลขบัตรเครดิต และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อใช้สำหรับการกำหนดนโยบายข้อมูลการเงินของท่านเท่านั้น การจัดเก็บมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการชำระค่าสินค้าและบริการระหว่างเรากับท่าน ภายใต้ความยินยอมและการอนุญาตจากท่านเท่านั้น

     ทางเราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเว็บไซต์ watsaduthai.com นำไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากท่านเท่านั้น

     กรณีท่านอาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากทางเว็บไซต์ เพียงแค่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้เว็บไซต์ทราบในหน้าเว็บ watsaduthai.com

     ท้ายที่สุดนี้เว็บไซต์ watsaduthai.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ในกรณีที่ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฎิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางเว็บไซต์ watsaduthai.com ยินดีที่จะน้อมรับรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเว็บไซต์ในหน้าเว็บ www.watsaduthai.com