***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปเพจ***
     สมาชิกเข้าสู่ระบบ
     (สมาชิก:
[ออกจากระบบ]  สมัคสมาชิค /  แก้ไขสมาชิค /  ลืมหรัสผ่าน
อีเมล์:
รหัสผ่าน:

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า


นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า(privacy)


     เรายึดถือและปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่าด้วยเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลการเงินของลูกค้า เรามีการจัดเก็บ  บันทึก  และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 เพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

     การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา   เราจึงจะใช้ชื่อ  อีเมล์  ที่อยู่  รหัสไปรษณีย์  สถานที่จัดส่ง  และหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับท่าน   สำหรับการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น การจัดเก็บมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจ   ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการระหว่างเรากับท่านเท่านั้น

     กรณีท่านสมัครสมาชิกเพื่อใชเรียกดูระบบตระกล้าสินค้าของทางเว็บไซต์ watsaduthai.com ทางเราจะขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อ  อีเมล์  เบอร์โทรศัพ  และที่อย่จัดส่ง เกี่ยวข้องกับท่านเพื่อใช้สำหรับการกำหนดนโยบายเรื่องการติดต่อขอใบเสนอราคาผ่านทางระบบตระกร้าสินค้า การจัดเก็บข้อมูลมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับข้อมูลการติดต่อลูกค้า   การจัดส่งสินค้า   และการคำนวณอัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าเท่านั้น

     ทางเราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเว็บไซต์ watsaduthai.com นำไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากท่านเท่านั้น

     กรณีท่านอาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จากทางเว็บไซต์ เพียงแค่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้เว็บไซต์ทราบในหน้าเว็บ watsaduthai.com

     ท้ายที่สุดนี้เว็บไซต์ watsaduthai.com อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายดังกล่าวโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ในกรณีที่ท่านมีข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ   เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว   หรือการปฎิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้   ทางเว็บไซต์ watsaduthai.com ยินดีที่จะน้อมรับรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย   อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป   โดยท่านสามารถติดต่อกับเว็บไซต์ในหน้าเว็บ www.watsaduthai.comสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของ แอดมิน และผู้ช่วยแอดมิน


     ระบบหลังบ้านของทางเว็ปไซต์ www.watsaduthai.com  ออกแบบไว้เพื่อกรณีมีแอดมินดูแลระบบมากกว่า 1คน  ซึ่งผู้ช่วยแอดมินทำหน้าที่ดูแลระบบหลังบ้าน ที่ซึ่งแอดมินสามารถเข้าสู่ระบบหลังบ้านใด้เช่นกัน

     ด้วยโครงสร้างบริษัทที่เล็ก  จึงไม่มีความซับซ้อนกำหนดขอบเขตระหว่างผู้ช่วยแอดมินและแอดมิน  ด้วยการเลือกใช้บุคลากรภายในเท่านั้นในการดูแล  รหัสผ่านเข้าสู่ระบบหลังบ้านจึงใช้รหัสผ่านตัวเดียวกัน  แอดมินสามารถซัพพอร์ตการเขียนสคริปต์ต่างๆ เพิ่มเติม แก้ไข หรือลบ ทั้งในและนอกสาขา

     รูปแบบการใช้งานระบบหลังบ้านของทางเว็ปไซต์ www.watsaduthai.com  ผู้ช่วยแอดมินสามารถซัพพอร์ตงานโดย เพิ่ม แก้ไข ลบ  หรือเรียกดูรายการสั่งซื้อ หมวดหมู่หลักสินค้า หมวดหมู่ย่อยสินค้า หน่วยนับสินค้า รายการสินค้า และข้อมูลลูกค้า

หากที่สาขามีการอัพเดตรายการสินค้า หมวดหมู่สินค้า วิธีเรียกหน่วยนับสินค้า ข้อมูลสินค้าหลัก ในระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป  ผู้ช่วยแอดมินสามารถเข้าสู่ระบบหลังบ้านซัพพอร์ตงานใด้ทั้งภายในสาขา และภายนอกสาขา เพื่อให้ฐานข้อมูลระบบหลังบ้าน หรือSQLอัพเดตล่าสุด  เป็นการสร้างความใด้เปรียบในการเรียกดูสินค้าออนไลน์ระหว่างคู่แข่ง ลดภาระการทำงานการซัพพอร์ตระบบของแอดมิน

ท้ายที่สุดนี้ เราใด้เห็นคุณประโยชน์ที่เป็นจุดเด่น  รูปแบบการใช้งานระบบหลังบ้านของทางเว็ปไซต์ www.watsaduthai.com  และโครงสร้างบริษัทที่เล็กที่ไม่มีความซับซ้อน  อีกทั้งรูปแบบการทำงานสามารถลดภาระการทำงานซัพพอร์ตระบบของแอดมินใด้